مجوز فصلنامه تخصصی"استراتژی راهبردی جنگل

مجوز فصلنامه  تخصصی"استراتژی راهبردی جنگل

به یاری خداوند متعال فصلنامه  تخصصی"استراتژی راهبردی جنگل"  در تاریخ 12/11/1394موفق به اخذ مجوز انتشار به شماره ثبت 94/76830 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد و  در ادامه رسالت علمی خود به دنبال اخذ رتبه علمی-پژوهشی از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری می باشد.  فصلنامه استراتژی راهبردی جنگل از کلیه  استادان ، صاحبان قلم و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ارسال مقالات خود با رویکرد علمی-پژوهشی برای چاپ در فصلنامه دعوت به عمل می آورد.

5

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L