نشانی فصلنامه سراسری:

شیراز. کدپستی 83876-73991

 

تلفن:

09035278369 یا 09176515623

پست الکترونیکی:

FSA.journal@yahoo.com

سایت:

www.Fsaj.ir

 


ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L
   
1395/04/15 3:08:10 PM
نرجس شرفی نوشته:

سلام وخداقوت . آنچه که این روزها زمین از آن درد میکشد رفتار نوع بشر با اوست. رفتاری که انرا به سوی قهقرایی پیش می برد که....باشد که این نشریه سراغاز جدیدی در نوع اندیشیدن همگان باشد برای احترام به زمین . که به قول سهراب : 

یادمن باشد،کاری نکنم که به قانون زمین بر بخورد . همتتان بلند و مانا باشید