مجوز فصلنامه  تخصصیسال 1، شماره4، زمستان1395 منتشر گردید

مجوز فصلنامه تخصصی"استراتژی راهبردی جنگل

مجوز فصلنامه تخصصی"استراتژی راهبردی جنگل

فصلنامه استراتژی جنگل

سال 1، شماره4، زمستان1395 منتشر گردید

مجوز فصلنامه  تخصصی"استراتژی راهبردی جنگل

مجوز فصلنامه تخصصی"استراتژی راهبردی جنگل

به یاری خداوند متعال فصلنامه تخصصی"استراتژی راهبردی جنگل" در تاریخ 12/11/1394موفق به اخذ مجوز انتشار به شماره ثبت 94/76830 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد

ادامه مطلب »

	شماره دهم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره دهم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره دهم نشریه استراتژی راهبردی جنگل در زمستان 98 منتشر شد

ادامه مطلب »

شماره نهم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره نهم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره نهم نشریه استراتژی راهبردی جنگل در بهار 98 منتشر شد

ادامه مطلب »

شماره هشتم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره هشتم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره هشتم نشریه استراتژی راهبردی جنگل در تابستان 97 منتشر شد

ادامه مطلب »

شماره هفتم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره هفتم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره هفتم نشریه استراتژی راهبردی جنگل در بهار 97 منتشر شد

ادامه مطلب »

شماره ششم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره ششم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره ششم نشریه استراتژی راهبردی جنگل در تابستان 96 منتشر شد

ادامه مطلب »

شماره پنجم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره پنجم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره پنجم نشریه استراتژی راهبردی جنگل در بهار 96 منتشر شد

ادامه مطلب »

شماره چهارم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره چهارم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره چهارم نشریه استراتژی راهبردی جنگل در زمستان 95 منتشر گردید

ادامه مطلب »

شماره سوم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره سوم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره سوم نشریه استراتژی راهبردی جنگل در پاییز 95 منتشر گردید

ادامه مطلب »

شماره دوم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره دوم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره دوم نشریه استراتژی راهبردی جنگل در تابستان 95 منتشر گردید

ادامه مطلب »

شماره اول نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره اول نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره اول نشریه استراتژی راهبردی جنگل با 5 مقاله در بهار 95 منتشر گردید

ادامه مطلب »

شیوه ارسال مقاله

شیوه ارسال مقاله

پژوهشگران محترم لطفا پس از تدوین مقاله طبق فرمت ذیل اقدام به ارسال مقاله نمائید.

ادامه مطلب »

پژوهشگران محترم  لطفا پس از تدوین مقاله طبق فرمت ذیل اقدام به ارسال مقاله نمائید. 

تذکر: به مقالاتی که طبق فرمت نشریه نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • برای ارسال مقاله اگر در سایت عضو نیستید و اکانت کاربری ندارید ابتدا از اینجا اکانت کاربری خود را ایجاد نمایید و بعد از آن اقدام به ارسال مقاله نمایید
  • اکانت کاربری که ایجاد کرده اید مختص شما خواهد بود و نیازی نیست که برای هر مقاله یک اکانت ایجاد کنید فقط کافی است وارد اکانت خود شده و اقدام به ارسال مقاله نمایید، مقالاتی که ارسال نموده اید تا زمانی که برای داوری ارسال نشده است شما می توانید آن را ویرایش نمایید یا فایل های ضمیمه آن را تصحیح نمایید، نتایج بررسی مقاله شما نیز وقتی وارد منوی کاربری خود شوید برای هر مقاله قابل مشاهده می باشید
  •  اگر در حین ارسال مقاله با مشکلی موجه شدید و ارسال مقاله شما به طور کامل انجام نشد یعنی موفق به ضمیمه کرده فایل های خود نشدید می توانید وارد منوی کاربری خود شوید و از طریق مقاله های ارسال شده اقدام و سپس کلیک بر روی دکمه  مشاهده هر مقاله اقدام به تصحیح و تکمیل اطلاعات مقاله خود نمایید، ارسال مقاله شما زمانی تکمیل شده است که از سیستم کد رهگیری دریافت نمایید.